top of page

Geschiedenis

Het rottweiler-ras is ontstaan bij het Duitse stadje Rottweil, een voormalige Romeinse legerplaats dat door zijn gunstige ligging kon uitgroeien tot een belangrijke handelsplaats voor vee. Om op de grote veehandelsmarkten vee te kunnen verkopen moesten de handelaren soms dagenlange tochten maken. Dat was niet ongevaarlijk voor zowel het vee als de handelaar. Het viel de veehandelaren op dat honden die rond Rottweil voorkwamen uitstekend geschikt waren als drijf- en beschermhonden. Zij werden 'rottweilers' genoemd. Het optrekken met mens en kudde verklaart waarom de rottweiler een goede gezinshond is; het ras is er al eeuwenlang aan gewend zich aan de mens dienstbaar te maken.

In de negentiende-eeuw verdween de vee verplaatsing door middel van drijftochten. Het werd vervangen door transport via de spoorwegen en andere transportmiddelen. De rottweiler verloor daardoor zijn functie als veedrijvers hond. In Duitsland bleef

de hond vooral in gebruik als trekdier van slagers hetgeen hem de bijnaam 'Metzgerhund' (slagershond)

bezorgde. Behalve voor de hondenkar bleef het dier dienst doen als waak- en beschermhond. Vanaf 1910

werd de soort ook in gebruik genomen als politiehond, later zou dit

weer grotendeels komen te vervallen omdat men aan andere rassen de voorkeur gaf.

 

Uiterlijk

De rottweiler is een middelgrote tot grote, krachtige hond, hij heeft een korte zwarte vacht.

Rond de wangen, de muil, wenkbrauwen,

borst en benen hebben ze roodbruine aftekeningen.

Een reu bereikt een schofthoogte van 61 tot 68 cm. Het gewicht van een reu ligt rond 50 kilogram.

Bij een teef ligt het gemiddelde wat

lager. Een teef bereikt een schofthoogte van 56 tot 63 cm. Het gewicht van een teef ligt rond de 42 kilogram. 

Een rottweiler wordt

gemiddeld 8 tot 11 jaar oud.

 

Gebruiksdoel

De rottweiler wordt als waak-, spoor-, sport-, redding- en familiehond gebruikt. Het dier is intelligent en

daardoor op vrijwel ieder gebied inzetbaar, hoewel meer geschikt voor het een dan het ander. Met een consequente opvoeding en een goede socialisatie is het

dier een kalme en tot in de ouderdom speelse en actieve familiehond. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een rottweiler goed

met kinderen kan omgaan, en het is ook geen hond voor mensen die niet consequent kunnen zijn.

 

Omgang

Rottweilers zijn echte werkhonden en die in dienst staan van het gezin en de behoefte hebben daar deel van uit te maken. Het intensief samen met de mens optrekken en dienstbaar zijn aan de baas is te herleiden tot de afkomst van het ras. Het dier is tot het uiterste loyaal aan de baas, wil alles weten, overal bij zijn en aan meedoen.

Een rottweiler wil altijd iets te doen hebben. Naast consequente bejegening zijn beweging en intellectuele uitdaging voor het dier van groot belang. Als het dier onvoldoende uitdaging krijgt zal hij die zelf zoeken, vaak in een vorm waarbij zich gedrags- en/of agressieproblemen ontwikkelen. Spel waarbij de rottweiler zijn intelligentie moet aanspreken is zo mogelijk nog belangrijker dan fysieke inspanning. De dieren zijn trager met leren dan bijvoorbeeld een terriër, maar als zij eenmaal getraind zijn zullen zij een taak nooit meer vergeten en tot in perfectie blijven uitvoeren.

 

Opvoeding

Rottweilers kunnen wat dominant van karakter zijn en hebben daarom een evenwichtige en rustige baas nodig die

stevig in zijn schoenen staat en te alle tijde eerlijk blijft. Leer de pup wat wel en niet mag en blijf consequent in.

Deze honden zijn erg gevoelig voor uw stem; gebruik deze dan ook wanneer uw hond iets goed doet.

Een afwisselende training levert de beste resultaten op. In de regel moet u bij reuen iets krachtiger optreden dan bij teven, die vaak wat milder van karakter zijn.

Gebruiksdoel
Omgang
Opvoeding
bottom of page